קטלוג 2019


Tradesoft Document Processing Framework

לייצר ולפענח מסמכים, ולנהל שינויים

האתגר:

מסמכים משמשים את תהליכי העבודה בכל ארגון - הן כאבני בניין למידע גולמי, והן כתוצרים של עיבוד מידע.
הטיפול במסמכים במסגרת מערכות הידע של הארגון כולל את הצרכים הבאים:

הפתרון:

מערכת תוכנה שמתבססת על הנסיון שנצבר אצלנו בטיפול במסמכים, מאפשרת את כל פתרונות העיבוד והטיפול במסמכים, כחלק מובנה וטבעי של תהליך העבודה (כלומר, ללא צורך במעבר לתוכנות חיצוניות לצורך פעולות אלו).

תשתית הטיפול במסמכים שיצרנו כוללת מגוון פעילויות ממוכנות לקליטה, ניתוח, עיבוד, ויצירה של מסמכים - מתוך הבנה שמסמכים אלה הם לב תהליך העבודה.

התאמת מערכת התוכנה לארגון מתבצעת על בסיס תשתית זו, אך תוך שימת דגש על משמעותם של המסמכים ועל הצד המקצועי שקשור בתהליכי העבודה שאותם מסמכים אלה משמשים (למשל מסמכים של עסקת סחר-בינלאומי, מסמכי ביטוח, דו"חות שקשורים בהשקעות פיננסיות, וכד').

מערכת לדוגמה: TSDM

מערכת TSDM משמשת את מרכז הסחר-הבינלאומי של בנק לאומי לצורך טיפול בעסקאות אשראי-דוקומנטרי. בתחום הסחר-הבינלאומי משמשים מסמכים (מכונים "דוקומנטים") את הבנקים ככלי מהותי מהטיפול בעסקה, ומערכת TSDM מספקת לפקידים את הפתרונות הבאים:
  • ניתוח ופירוק ממוכן של מסמך הפתיחה של העסקה לכדי רכיבי מידע בדידים ("שדות").
  • טיפול ב"תיקונים" לעסקה: קליטת מסמכי תיקון, פירוק ממוכן שלהם לרכיבי מידע בעלי משמעות, ושילוב שלהם בנתוני העסקה.
  • מתן כלים לטיפול בתיקונים ידניים וממוכנים בעסקה, כמו הדגשה ויזואלית של התוספות והמחיקות (רכיב "מעקב אחרי שינויים"), יצירת היסטוריית שינויים של חיי העסקה, והדגשת מצבים חריגים בעלי משמעות עסקית יוצאת דופן.
  • תשתית לקליטה של מסמכים מהלקוח ולשליחת מסמכים אליו במגוון ערוצי קשר (פקס, דוא"ל, וערוצים דיגיטליים), ולטיפול של הפקידים במסמכים אלה (כגון מתן הערות) - בתוך מערכת התוכנה המרכזית.
בנייתה והטמעתה המוצלחת של מערכת TSDM התאפשרה תודות למעורבות מעמיקה שלנו בתהליכי העבודה של הבנק, והתאמה מתמשכת של הפתרונות לצרכים שהתגלו במהלך הפיתוח. בנוסף לכך, כמו בפרויקטים אחרים, גם לצורך פיתוח מערכת זו השתלמנו בקורסים ממושכים ובהדרכות בנושאי סחר-בינלאומי, בלשכת המסחר הישראלית ואצל הלקוח עצמו.

מידע נוסף