קטלוג 2019


זרוע - תשתית לאוטומציה של תהליכים חוצי-מערכות

תשתית "זרוע" נולדה במקביל לפיתוח של מערכת מרכזית חדשה בלאומי-קארד. המערכת החדשה היתה צריכה לבצע פעולות של הפעלת מערכת קיימת, הזנת ערכים, וקריאת התוצאה - כל זאת לצורך שימור תהליך עבודה יעיל ומהיר, ושימור נכסי התוכנה הקיימים והמוכחים.

זרוע
שנת השקה: 2009
סוג: תשתית ארגונית
לקוח: לאומי-קארד
כדי להימנע מפיתוח שיהיה ייחודי למקרה בודד, תיכננו ופיתחנו תשתית שמאפשרת למעשה לכל מערכת חיצונית להפעיל באופן אוטומטי תהליכים נדרשים במערכת קיימת, כולל הזנה של ערכים בשדות, שאיבת ערכים משדות, הפעלת כפתורי פעולה במסך, וייזום פעילויות מול המחשב המרכזי.

הפתרון כלל רכיב הפעלה מאוחד, שנחשף ליישומים חיצוניים לצורך הפעלת ניווט ואוטומציה במערכות יעד. פעולות הניווט והאוטומציה מופעלות באמצעות בקשות במבנה נתונים קבוע מראש שיסופק. הניווט והאוטומציה עצמם מופעלים באמצעות שכבה מבודדת ומינימלית שמתווספת למערכת היעד, אם אין לה יכולות הפעלה מבחוץ.

התשתית מופעלה באופן ישיר או בתיווך של שירות-רשת (Web Service), וכוללת מאגר תבניות של בקשות ניווט והפעלה. כל מערכת קוראת וכל מערכת יעד מזוהות במסגרת התשתית, וכך נמנע הצורך בפיתוח חודרני בתוך מערכות קיימות.

מידע נוסף