קטלוג 2019


TSDM - מערכת ניהול עסקאות ומסמכים בסחר-בינלאומי

מערכת TSDM היא מערכת חדשה, שפותחה כחלק ממהלך שדרוג מערך מחשוב סחר-בינלאומי בבנק לאומי.
המערכת משמשת את הצוות המקצועי במרכז הסחב"ל של הבנק, ומספקת פתרון לפעילויות ותהליכי עבודה שאינם נתמכים על-ידי המערכות הותיקות בבנק, ובכך מרחיבה ומשפרת את השירות הניתן ללקוחות, ומקלה על המשתמשים – אנשי מרכז סחר-בינלאומי.

TSDM
שנת השקה: 2008
סוג: מערכת מבוזרת בעלת קישורים למערכות חיצוניות
לקוח: בנק לאומי
תשתיות בשימוש: Tradesoft Reporting Framework, Tradesoft Documents Framework, פקדי ממשק משתמש יחודיים
מערכת TSDM משמשת את מרכז הסחר-הבינלאומי של בנק לאומי לצורך טיפול בעסקאות אשראי-דוקומנטרי. בתחום הסחר-הבינלאומי משמשים מסמכים (מכונים "דוקומנטים") את הבנקים ככלי מהותי מהטיפול בעסקה, ומערכת TSDM מספקת לפקידים את הפתרונות הבאים:

השימוש במערכת אינו כרוך בשינוי נוהלי העבודה, היות וכל תהליכי העבודה שבהם מעורבת המערכת היו קיימים בעבר , אך היו ידניים ומסורבלים. יחד עם זאת, עצם שילוב כלי תוכנה בתהליכים כמו בקרת מסמכים ומעקב אחרי שינויים, מאפשרים לבנק לספק שירות חדש ויוצא דופן ללקוחות - הסטוריה ברורה וקריאה של השינויים בעסקה, שמודגשים באופן ברור, צבעוני וגרפי.

מילה אישית

בנייתה והטמעתה המוצלחת של מערכת TSDM התאפשרה תודות למעורבות מעמיקה שלנו בתהליכי העבודה של הבנק, והתאמה מתמשכת של הפתרונות לצרכים שהתגלו במהלך הפיתוח. עוד לפני תחילת הפיתוח של המערכת, השתלמנו בקורסים ממושכים ובהדרכות בנושאי סחר-בינלאומי, בלשכת המסחר הישראלית ואצל הלקוח עצמו, כדי שהפיתוח עצמו לא יהיה רק כתיבה של תוכנה, אלא יבוצע בגישה של פתרון צרכים בעולם הבנקאי-מקצועי הקונקרטי.
- רובי גורדון

גלריית תמונות:

עריכת תיקונים בתיק העסקה במודל "מעקב שינויים", ויצירת הסטוריית שינויים ברורה
כלים לקליטה ושליחה של מסמכים מול הלקוח, וכלי עבודה לעריכת הערות על המסמכים
עריכת תיקונים בתיק העסקה במודל "מעקב שינויים", ויצירת הסטוריית שינויים ברורה
יצירה ממוכנת של מסמכים שנדרשים עבור השלמת העסקה

מידע נוסף